LỊCH THI VIOLIMBICH CÁP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Vào ngày 19/1/2021 trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức thi  violimbich cấp trường năm học 2021 – 2022. Các em học sinh chuẩn bị tốt hoàn thành bài thi của minh.