Hoạt động chuyên môn

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Lượt xem:

[...]

HÙNG BIỆN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU

HÙNG BIỆN TIẾNG ANH VỀ CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT TOÀN CẦU

Lượt xem:

[...]

TRUNG THU CỦA EM

TRUNG THU CỦA EM

Lượt xem:

[...]

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Lượt xem:

[...]

CÔNG KHAI KDCL TRƯỜNG CHUẨN 2021

CÔNG KHAI KDCL TRƯỜNG CHUẨN 2021

Lượt xem:

[...]

SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]

SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

SƠ KẾT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]

CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch đầu năm học 2018-2019 đưa ra chỉ tiêu,tháng 2,3/2019 Trường THCS Hoàng Văn Thụ thực hiện 3 chuyên đề của 2 tổ Hóa-Sinh-Thể ,Văn -Anh và Sử-Địa-Âm Nhạc. Tổ Hóa-Sinh-Thể thực hiện chuyên đề CON [...]

KHAI MẠC KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 NĂM HỌC 2018-2019.

KHAI MẠC KÌ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 NĂM HỌC 2018-2019.

Lượt xem:

[...]

Trang 1 / 212