Giới thiệu về nhà trường

Trường THCS Hoàng Văn Thụ trước đây là Trường THCS Đăk D Rông,thành lập từ năm 1997,nay đổi tên là THCS Hoàng Văn Thụ
Hiệu trưởng qua các thời kì:
1/Phạm Văn Hiệp.
2/Phan Xuân Ý.
3/Dương Văn Điều.
4/Nguyễn Hữu Sơn.