Hoạt động chuyên môn

CHUYÊN MÔN

CHUYÊN MÔN

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch đầu năm học 2018-2019 đưa ra chỉ tiêu,tháng 2,3/2019 Trường THCS Hoàng Văn Thụ thực hiện 3 chuyên đề của 2 tổ Hóa-Sinh-Thể ,Văn -Anh và Sử-Địa-Âm Nhạc. Tổ Hóa-Sinh-Thể thực hiện chuyên đề CON [...]

Công khai giáo dục

PHAN PHOI CHUONG TRINH

PHAN PHOI CHUONG TRINH

Lượt xem:

[...]